Bilderna är tagna av fam Härviden. Du får gärna kopiera och använda dem om du 1) meddelar oss hur du vill använda bilden 2) anger källan ifall vi så önskar.

Stånga kyrkogård

Stånga socken ligger mitt på södra delen av ön, och är förmodligen mest känd för de årligen återkommande Stångaspelen, "olympiaden" i gutniska sporter och lekar som varpa, pärk och rövkrok. På bilden Gustav och Gertrud Petterssons grav, de levde på och brukade Herrvide gård som ligger strax efter kyrkan på vägen mot Linde.

Nyhamns fiskeläge

Runtom Gotlands kust ligger många små fiskelägen. Fiskebodarna användes förr av bönderna från gårdarna längre upp på land för redskapsförvaring och övernattning, idag tjänar de mestadels som sommarstugor.

Stenkusten, Ar

Alla färger är präglade av kalkens schatteringar, och ljuset blir intensivt och klart.

Stenkusten, Ar

Stenkusten, Ar

Enstaka träd har fått fäste och kunnat överleva i den karga strandvallen.

Hallshuk

Norr om fiskeläget tar den branta klintkusten vid igen.

Hallshuk

Det lilla fiskeläget ligger på en sträcka där klintarna tillfälligt går upp en bit in på land.

Klintkusten Lummelunda

Från Nyhamn norr ända upp till norra Ihreviken är kusten brant och dramatisk. Mellan klintarna finns fina stränder av finkornigt grus och utanför i vattnet är botten oftast slät kalkstenshäll.

Fårö, vid fyren.

På vissa håll runt Fårö är raukarna nednötta till blotta stenskravel.

Stenkusten, Ar

I den karga klapperstensvallen har växterna svårt att finna fäste och näring, och endast de tåligaste kan gro.

Fårö

Runt Fårös stränder är raukfälten talrika.

Nyhamn, Lummelunda

Söderut från Nyhamn ner mot Visby som syns i fjärran är kusten flack, stundom avbruten av mindre klintpartier.

Villa Muramaris

Denna oas ligger strax norr om Visby.

Fardume träsk

En sjö heter på gotländska träsk. Fardume träsk är starkt igenvuxet och kommer snart bli just ett träsk. Trots att det är en av Gotlands största sjöar så finns nästan ingen bebyggelse alls mot sjöstranden.

Högklint

Norrut från Högklint mot Visby är kusten brant och mestadels svårtillgänglig.

Högklint

Den vindpinade martallen växer ända fram till raskanten.

Vrak i Kappelshamnsviken

Runtom Gotland ligger många vrak, detta återfinns längst in i den grunda Kappelshamnsviken. Till vänster i bakgrunden syns utlastningshamnen för kalk i Storugns.

 

Tillbaka till huvudsidan